consulting

Vi bistår ditt selskap med forretningsutvikling. Vi identifiserer muligheter og hjelper ditt selskap med å øke verdier og omsetning.

photo of person holding mobile phone

La oss lage en plan. Vi har erfaring med:

  • Opprette datterselskap
  • Spin-offs
  • Salg av virksomheter
  • Kjøpe konkurrenter
  • Headhunting – rekruttering av de beste hodene.
  • Ekspandere ut i landet eller ut av landet
google search engine on macbook pro

Vi bidrar også med branding!

“Hvem styrer feks. din bedrifts Google ads i dag og hva er budsjettet?”

Når noen søker, bør du jo være der!?

person holding black samsung android smartphone

Har dere en strategi på Facebook, Instagram og SNAP? Hvem styrer dette i dag hos dere?

cheerful young woman screaming into megaphone

Påvirkere; “Er dette en ubetydelig gjeng som ikke når noen målgrupper sier du?”

black microphone on black microphone stand

Hearing is believing

Radio er jo greit. Men hva med Podcast – kan de nå noen av dine målgrupper..